Galwas pāusan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsas tāutaskarti be karengus bārwis

Prūsiska Wikipēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku

Prūsiska Wikipēdija ast prōjaktan, kawīdses kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en prūsisku be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan wikipēdijan. Prūsiska Wikipēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.
En nūsei Wikipēdijan ast teinū 446 artīkelai.

Mīnses prōjaktan


Barta, Wārmi be Nātanga

Tulkausnas prōjaktai

Waīda Tū...Blīngewingis artīkels

Medenīks tattarwas (Tetrao urogallus) - debbas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan gertiskan (Phasianidae).

Enbūwinsnas areālin

Medēi ezze Šutlandan ērgi sirdan Sibērijan. En Prūsai tēr en Mītapilis graūdenins.

Pērgimis glaubāi

Medenīks tattarwas ast ukadebīks Eurōpas pippelis iz rīndan stēisan glāubintin Galliformes. Eīskus gīmtas dimōrfismus ast widātan. Wīriks turri debīkas zānšas debban. Galwā, winzus be punninan kīrsnan sen pailgintans mīlinans. Bardā dīgi kīrsnan sen ilgaisins be stūrnans plāugzdans. Snaps geltaīnan, pakrēiwintan. Skreīlis be rīkisna kukkan sen gaīlin mīlinan na pettin. Stags kīrsnan sen gaīlins mīlinans, ilgan be ebskrittan. Zūrgi akkin wūrmin mīlinan. Kērmenes zems ast kīrsnan. Naggis paāugtan sen plāugzdans.

Skaitāis tālisImage:wbar_white.jpg
Kittas baltiskas wikipēdijas
Vikipedejā latgaļu volūdā
Vikipedėjė Žemaitėška 
Vikipedija lietuvių kalba 
Vikipedija latviešu valoda 

Auīmsenis stesses sawaītin

Tulkausenis

Persōniskas pagaptis