Īslandan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Demōgrafija)
(Rikāita)
 
Rindā 31: Rindā 31:
Ōficiala bilā ast [[īslandiska bilā]]. Tūlin zmūnei bilāi dīgi [[dāniska bilā|dāniskan]] be [[pōliska bilā|pōliskan]].  
Ōficiala bilā ast [[īslandiska bilā]]. Tūlin zmūnei bilāi dīgi [[dāniska bilā|dāniskan]] be [[pōliska bilā|pōliskan]].  
-
Wālstis religiōni ast luteranismus, en kasse druwēi 82% stēisan buwīntajan. En Īslandu pastāi registrītan pirma gīmtas drūwis ōrganizaciōni - Asatru.
+
Wālstis religiōni ast luteranismus, en kasse druwēi 82% stēisan buwīntajan. En Īslandu pastāi registrītan pirmā gīmtas drūwis ōrganizaciōni - Asatru.
=== Geōgrafija ===
=== Geōgrafija ===
Rindā 46: Rindā 46:
Garðabær - 10 tūs.
Garðabær - 10 tūs.
===Istōrija===
===Istōrija===
-
Pirmāi zmūnei en Īslandan perwāndrau en 874 mettan. Sta bēi nōrwigai be īriskai minkai. Pirmas Altīngs - perōniskan wāitin bēi ōrganizitan en 930 mettan. Eraīns pawīrps Īslandas buwīs mazzi delīkan īmtun en wāițu.  
+
Pirmāi zmūnei en Īslandan perwāndrau en 874 mettan. Sta bēi nōrwigai be īriskai minkai. Pirmas Altīngs - perōniskan wāitin bēi ōrganizitan en 930 mettan. Eraīns pawīrps Īslandas buwīs mazēi delīkan īmtun en wāiţu.  
Buwīntajai deznimai mukēi peisātun, stesse paggan na šan sallin ekzistijja spārtai wūrai peisāsnas mōnumentai - prei perwaidīnsnan sāgas.  
Buwīntajai deznimai mukēi peisātun, stesse paggan na šan sallin ekzistijja spārtai wūrai peisāsnas mōnumentai - prei perwaidīnsnan sāgas.  
Rindā 58: Rindā 58:
Gērdau di, kāi en Īslandu gīwa keturwārst tūls kamistēi, nikāi zmūnei.  
Gērdau di, kāi en Īslandu gīwa keturwārst tūls kamistēi, nikāi zmūnei.  
-
En glassabutans wāisina di wēisins (īr banānans), saknins be kwēitins.  
+
En glasabutammans wāisina di wēisins (īr banānins), saknins be kwēitins.  
Galwas industrījas delīks ast laūkasrikausnas be zukkenistas tikīsnas perteikasnā.  
Galwas industrījas delīks ast laūkasrikausnas be zukkenistas tikīsnas perteikasnā.  

Bigantī wersiōni kāigi iz 19:55, 13 daggis 2013

Persōniskas pagaptis