Īslandan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Demōgrafija)
m
Rindā 46: Rindā 46:
Garðabær - 10 tūs.
Garðabær - 10 tūs.
===Istōrija===
===Istōrija===
-
Pirmāi zmūnei en Īslandan perwāndrau en 874 mettan. Sta bēi nōrwigai be īriskai minkai. Pirmas Altīngs - perōniskan wāitin bēi ōrganizitan en 930 mettan. Eraīns pawīrps Īslandas buwīs mazzi delīkan īmtun en wāițu.  
+
Pirmāi zmūnei en Īslandan perwāndrau en 874 mettan. Sta bēi nōrwigai be īriskai minkai. Pirmas Altīngs - perōniskan wāitin bēi ōrganizitan en 930 mettan. Eraīns pawīrps Īslandas buwīs mazēi delīkan īmtun en wāiţu.  
Buwīntajai deznimai mukēi peisātun, stesse paggan na šan sallin ekzistijja spārtai wūrai peisāsnas mōnumentai - prei perwaidīnsnan sāgas.  
Buwīntajai deznimai mukēi peisātun, stesse paggan na šan sallin ekzistijja spārtai wūrai peisāsnas mōnumentai - prei perwaidīnsnan sāgas.  

Wersiōni kāigi iz 22:46, 12 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis