Adli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 2: Rindā 2:
* [[Adli (garrin)|Adli]] - garrin
* [[Adli (garrin)|Adli]] - garrin
-
* [[Adli - angzdris kunnegini|Adli]] - dēiwini, kawīda inkarnijja en garrin Adli
+
* [[Adli - Angzdrin Kunnegini|Adli]] - dēiwini, kawīda inkarnijja en garrin Adli

Wersiōni kāigi iz 13:54, 4 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis