Arjāpeli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 4: Rindā 4:
-
'''Arjāpeli''' (Circus cyaneus (L., 1766)) - debīks drezzaws pippelis iz sēimin stēisan wannagiskan, perbuwinnants ēst pastippan [[Eurōpa|Eurōpan]] be sawīnzlin en sirzdai [[Āzija|Āzijan]] ērgi [[Pakkajiskan  Ōceanan|Pakkajiskan Ōceanan]] be [[Zēmiskan Amērikan|Zēimiskan Amērikan]]. Pippelai iz eurōpeiskan pōpulaciōnin zēimina en pusideināiniskai [[Eurōpa|Eurōpan]] be zēimiskai [[Afrika|Afrikan]]. Prōskraisenei en pūlu - saķķu be sillinu - spallinu, ainuntai pippelai zēimina. Ēn [[Prrūsai|Prūsai]] spārtai nitūlins ligzdinnants pippelis.
+
'''Arjāpeli''' (Circus cyaneus (L., 1766)) - debīks drezzaws pippelis iz sēimin stēisan [[wannagiskai|wannagiskan]], perbuwinānts ēst pastippan [[Eurōpa|Eurōpan]] be sawīnzlin en sirzdai [[Āzija|Āzijan]] ērgi [[Pakkajiskan  Ōceanan|Pakkajiskan Ōceanan]] be [[Zēmiskan Amērikan|Zēimiskan Amērikan]]. Pippelai iz eurōpeiskan pōpulaciōnin zēimina en pusideināiniskai [[Eurōpa|Eurōpan]] be zēimiskai [[Afrika|Afrikan]]. Prōskraisenei en pūlu - saķķu be sillinu - spallinu, ainuntai pippelai zēimina. Ēn [[Prūsai|Prūsai]] spārtai nitūlins ligzdinānts pippelis.
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Wīriks turri lāukaipelanniskan wīrsun, gāilin zemman, adder krakstiskas [[skrēilisplāugzdas|skrēilisplāugzdas]] kīrsnan. Snaps geltaīns sen kīrsnan wāngan, geltaīnas naggis. Gennika ast mūisesan, na wīrsun kukkan, adder na zemman rūdiskaigeltaīnan sen ēnilgan glāubinsnan. Na staggan timraišas sawīnzlis. Prēi abbans gīmtans gāils [kuper], kōntrastas paggan šlāitewingi labbai widātan prēi gennikan en skrāiseņu. Stāi maldāi ebārwintan palīgu gennikai.
+
Wīriks turri lāukaipelaniskan wīrsun, gāilin zemman, adder krakstiskas [[skrēilisplāugzdas|skrēilisplāugzdas]] kīrsnan. Snaps geltaīns sen kīrsnan wāngan, geltaīnas naggis. Gennika ast mūisesan, na wīrsun kukkan, adder na zemman rūdiskaigeltaīnan sen ēnilgan glāubinsnan. Na staggan timraišas sawīnzlis. Prēi abbans gīmtans gāilin punninan, kōntrastas paggan šlāitewingi labbai widātan prēi gennikan en skrāiseņu. Stāi maldāi ebārwintan palīgu genīkai.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 07:29, 22 līpa 2010

Persōniskas pagaptis