Ausaīns karūsis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 4: Rindā 4:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Kērmens aūktan, iz grawwans plassan. Grawwai stesses warriskan anga ausaīnan bārwin. Buwinna en sekkuns undans paūgtans sen undas aūgmenins. Etsparīngis deginnes nisātausnai. Īst aūgmenins be dubniskan fāunin. Patūlnina si deliwārst en V-VII.
+
Kērmens aūktan, iz grawwans plassan. Grawwai stesses wareīnan anga ausaīnan bārwin. Buwinna en sekkuns undans paūgtans sen undas aūgmenins. Etsparīngis deginnes nisātausnai. Īst aūgmenins be dubniskan fāunin. Patūlnina si deliwārst en V-VII.
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===

Wersiōni kāigi iz 18:30, 9 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis