Ausaīns karūsis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 4: Rindā 4:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Buwinna en sekkuns undans paūgtans sen undas aūgmenins. Etsparīngis ōksigenas nisātausnai. Īst aūgmenins be dubniskan fāunin. Patūlnina si deliwārst en V-VII.
+
Buwinna en sekkuns undans paūgtans sen undas aūgmenins. Etsparīngis deginnes nisātausnai. Īst aūgmenins be dubniskan fāunin. Patūlnina si deliwārst en V-VII.
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===

Wersiōni kāigi iz 10:24, 7 sillins 2010

Persōniskas pagaptis