Azzaraspils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:Plikabarta_kīrki.jpg|thumb|200px|right|Wūra kīrki en Plikabartai]]
+
[[Image:Plikabarta_kīrki.jpg|thumb|200px|right|Wūra kīrki en Azzaraspilai]]
-
[[Image:Plikabarta_gelzāpintisdwars.jpg|thumb|300px|right|Nidilānts jāu gelzāpintisdwars en Plikabartai]]
+
[[Image:Plikabarta_gelzāpintisdwars.jpg|thumb|300px|right|Nidilānts jāu gelzāpintisdwars en Azzaraspilai]]
-
'''Azzaraspils''' (dīgi ''Azarāins'' - pōliskas pabilīsnas kalki, be ''Zēburga'' - miksiskas pabilīsnas adaptaciōni) - mīstan en Bartan. Pa Bartas enkareūsnas Azzaraspils bēi gruntintan kāigi nawwan mīstan en 1338 mettan. Ezze Toepenan blāndewingi identificītan sen Plikabartan.
+
'''Azzaraspils''' (dīgi ''Azarāins'' - pōliskas pabilīsnas kalki, be ''Zēburga'' - miksiskas pabilīsnas adaptaciōni) - mīstan en Bartan. Pa Bartas enkareūsnas Azzaraspils bēi gruntintan kāigi nawwan mīstan en 1338 mettan. Ezze Toepenan blāndewingi identificītan sen [[Plikabarta|Plikabartan]].
===Istōrija===
===Istōrija===
Rindā 10: Rindā 10:
1360 - pastāi zēisnan mīstas zeidāi se trīns wārtans
1360 - pastāi zēisnan mīstas zeidāi se trīns wārtans
1390 - pastāi zēistan kīrki
1390 - pastāi zēistan kīrki
-
1783 - pa ugnin pils pastāi auwīlktan. Mīstan pastāi etzēisnan pastippai tīgeliskan
+
1783 - pa ugnin pils pastāi auwīlktan. Mīstan pastāi etzēisnan pastippai sen tīgelins.
pa 1945 mettan tūls iz istōriskan perzēisnan pastāi pernaikīntan (musēisas pernaikīnsnas nikāi enkērdan kareūsnas)
pa 1945 mettan tūls iz istōriskan perzēisnan pastāi pernaikīntan (musēisas pernaikīnsnas nikāi enkērdan kareūsnas)
===Undas===
===Undas===
-
Kadāi Plikabarta bēi ebzūrgintan pra azzarans, kawīdai bēi sāusintan en XX metsimtan pra miksins. Pra mīstan tēnka appi [[Zinserni]]
+
Kadāi Azzaraspils bēi ebzūrgintan pra azzarans, kawīdai bēi sāusintan en XX metsimtan pra miksins. Pra mīstan tēnka appi [[Zinserni]]
===Zmūnei===
===Zmūnei===
-
En Plikabartai gimma en 1562 mettan [[Jāns Leo]], autōrs stesses prūsas istōrijas krōnikin.
+
En Azzaraspilu gimma en 1562 mettan [[Jāns Leo]], autōrs stesses prūsas istōrijas krōnikin.
[[Category:Mistāi en Prūsai]]
[[Category:Mistāi en Prūsai]]

Wersiōni kāigi iz 06:41, 28 sillins 2013

Persōniskas pagaptis