Brūneta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Brūneta''' (Bonasa bonasia, praūrais dīgi Tetrastes bonasia) - sirzdas pippelis iz sēimin stēisan [[tattarwiskai|tattarwiskan]], perbuwinnants meddins stesses [[Eurāzijai|Eurāzijan]] ezze [[Pirenejans|Pirenejans]] pra zēimiskan delīkan stesse [[Apeniniskai Pusisallin|Apeniniskan Pusisallin]] be [[Balkanai|Balkanans]] ērgi [[Pacifikai|Pacifikan]]. Ēn Prūsai nitūlins ligzdinānts pippelis.
+
'''Brūneta''' (Bonasa bonasia, praūrais dīgi Tetrastes bonasia) - sirzdas pippelis iz sēimin stēisan [[gertiskai|gertiskan]], enbuwinānts meddins stesses [[Eurāzijai|Eurāzijan]] ezze [[Pirenejans|Pirenejans]] pra zēimiskan delīkan stesse [[Apeniniskai Pusisallin|Apeniniskan Pusisallin]] be [[Balkanai|Balkanans]] ērgi [[Pacifikai|Pacifikan]]. Ēn Prūsai nitūlins ligzdawīnts pippelis.
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Kussalai widātan [[gīmtiskai|gīmtiskas dimōrfizmus]]. Kērmenas wīrsus siwwan sen kāmstun kīrsnai-brūnan kirsawan lintinsnan. Na galwan līkuts wīrsus. Gaīlin mīlinan pa akkin. Zemman gāilin sen kāmstun kīrsnan grazzinsnan. [[Stagasplāugzdai|Stagasplāugzdas]] siwaibrūnan sen kīrsnai-gaīlin sawinzlin na wangan. Sirzdas [[stagasplāugzdai|stagasplāugzdas]] stesses rīkisnas bārwin. Wīrikas pagurklē kīrsnan sen gaīlin zūrgiskwan, gennika na kīrsnan laūkan turri tūlinans mīlinans.
+
Kussalai widātan [[gīmtiskai|gīmtiskas dimōrfizmus]]. Kērmenes wīrsus siwwan sen kāmstun kīrsnai-brūnan kirsawan lintinsnan. Na galwan līkuts wīrsus. Gaīlin mīlinan pa akkin. Zemman gaīlin sen kāmstun kīrsnan grazzinsnan. [[Stagasplāugzdai|Stagasplāugzdas]] siwaibrūnan sen kīrsnai-gaīlin sawinzlin na wangan. Sirzdas [[stagasplāugzdai|stagasplāugzdas]] stesses rīkisnas bārwin. Wīrikas pagurklē kīrsnan sen gaīlin zūrgiskwan, gennika na kīrsnan laūkan turri tūlinans mīlinans.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:13, 3 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis