Brūneta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 5: Rindā 5:
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
Kussalai widātan [[gīmtiskai|gīmtiskas dimōrfizmus]]. Kērmenas wīrsus siwwan sen kāmstun kīrsnai-brūnan kirsawan lintinsnan. Na galwan līkuts wīrsus. Gaīlin mīlinan pa akkin. Zemman gāilin sen kāmstun kīrsnan grazzinsnan. [[Stagasplāugzdai|Stagasplāugzdas]] siwaibrūnan sen kīrsnai-gaīlin sawinzlin na wangan. Sirzdas [[stagasplāugzdai|stagasplāugzdas]] stesses rīkisnas bārwin. Wīrikas pagurklē kīrsnan sen gaīlin zūrgiskwan, gennika na kīrsnan laūkan turri tūlinans mīlinans.
+
Kussalai widātan [[gīmtiskai|gīmtiskas dimōrfizmus]]. Kērmenas wīrsus siwwan sen kāmstun kīrsnai-brūnan kirsawan lintinsnan. Na galwan līkuts wīrsus. Gaīlin mīlinan pa akkin. Zemman gaīlin sen kāmstun kīrsnan grazzinsnan. [[Stagasplāugzdai|Stagasplāugzdas]] siwaibrūnan sen kīrsnai-gaīlin sawinzlin na wangan. Sirzdas [[stagasplāugzdai|stagasplāugzdas]] stesses rīkisnas bārwin. Wīrikas pagurklē kīrsnan sen gaīlin zūrgiskwan, gennika na kīrsnan laūkan turri tūlinans mīlinans.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====

Wersiōni kāigi iz 20:03, 15 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis