Brūneta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Brūneta''' (Bonasa bonasia, praūrais dīgi Tetrastes bonasia) - sirzdas pippelis iz sēimin stēisan [[tattarwiskai|tattarwiskan]], enbuwinānts meddins stesses [[Eurāzijai|Eurāzijan]] ezze [[Pirenejans|Pirenejans]] pra zēimiskan delīkan stesse [[Apeniniskai Pusisallin|Apeniniskan Pusisallin]] be [[Balkanai|Balkanans]] ērgi [[Pacifikai|Pacifikan]]. Ēn Prūsai nitūlins ligzdawīnts pippelis.
+
'''Brūneta''' (Bonasa bonasia, praūrais dīgi Tetrastes bonasia) - sirzdas pippelis iz sēimin stēisan [[gertiskai|gertiskan]], enbuwinānts meddins stesses [[Eurāzijai|Eurāzijan]] ezze [[Pirenejans|Pirenejans]] pra zēimiskan delīkan stesse [[Apeniniskai Pusisallin|Apeniniskan Pusisallin]] be [[Balkanai|Balkanans]] ērgi [[Pacifikai|Pacifikan]]. Ēn Prūsai nitūlins ligzdawīnts pippelis.
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:13, 3 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis