Wīdais appun

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Etwartinnais si en pāusan Burrowas-Wheeleras transfōrmaciōni.

Persōniskas pagaptis