Buttiska katta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws dītajs. Pērgimis [[katta]] pōpergimi. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikušas iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadītan.
+
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws diwūlis. [[paustākata|Paustākatas]] pōpergimi. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikušas iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadīntan.
-
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukintun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mekanīsmans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
+
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukīntun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mekānismans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
-
En wūrasmu Egīptan kattas bēi laikātan per swintans, buttiskas kattas bēi waīstan en Wūrai Grēkantautan ne Rōmai. En Prūsai buwinna ezze XIV metsimtu. Buttiskas kattas senpaustijja, izpalsniskai giwīntei en pawirpīngiskwai.
+
En wūrasmu Egīptan kattas bēi laikātan per swintans, buttiskas kattas bēi waīstan en Wūrai Grēkantautan ne Rōmai. En Prūsai buwinna ezze XIV metsimtu. Buttiskas kattas senpaustijja, izpalseniskai giwāntei en pawīrpingiskwai.
Kattas ast laikātan en buttamans ni tēr kāigi zwīrei, izpilnināntei [[greūztajai|greūztajan]] naikīnsnas funkciōnin, adder dīgi kāigi buttiskai zwīrei. Ast tūlin rassis stēisan kattan, kawīdas izšlaitinna si sen mattan, bārwin, skārdan. Delīks pērgimin ni turri skārdan anga staggan.
Kattas ast laikātan en buttamans ni tēr kāigi zwīrei, izpilnināntei [[greūztajai|greūztajan]] naikīnsnas funkciōnin, adder dīgi kāigi buttiskai zwīrei. Ast tūlin rassis stēisan kattan, kawīdas izšlaitinna si sen mattan, bārwin, skārdan. Delīks pērgimin ni turri skārdan anga staggan.
====Fizīskas swajjistas====
====Fizīskas swajjistas====
-
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntakawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swertun ērgi 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze raššai. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.
+
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntkawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swērtun ērgi 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze rassei. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.
-
Buttiskas kattas jāuku pragīwa ezze 14 ērgi 20 mettan. Ukawūraisi waistā katta pragīwija 36 mettans. Jāuku ilgais pragīwa kattas, niizlaīstan en laūkan (mazā galliskas trāumas rizīki), be dīgi kastrītas kattas.  
+
Buttiskas kattas jāuku pragīwa ezze 14 ērgi 20 mettan. Ukawūraisi waistā katta pragīwija 36 mettans. Jāuku ilgais pragīwa kattas, niizlaīstan en laūkan (mazā galliskas trāumas rīziki), be dīgi kastrītas kattas.  
====Škelattan====
====Škelattan====
-
Kattan škelattan ast sendītan iz 230 kaūlins. Kērpets nidebban, mazgeniskas delīks ast mūisesan neggi prūsniskas. Eraūgusi katta turri 30 dāntins. Māldimans kattans daddiskai dāntei kitawīdina si en ainatīngins ērgi 7 gīwas mīnsin, be swajjans aumestans daddiskans dāntins tennei jāuku gerre.
+
Kattan škelattan ast sendītan iz 230 kaūlins. Kērpets nidebban, mazgeniskas delīks ast mūisesan neggi prūsniskas. Eraūgusi katta turri 30 dāntins. Maldāmans kattans daddiskai dāntei kitawīdina si en ainatīngins ērgi 7 gīwas mīnsin, be swajjans aumestans daddiskans dāntins tenēi jāuku gerre.
====Skatisnā====
====Skatisnā====
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
-
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gepārds|gepārdans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) naggai ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamīnsas si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
+
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gēpardus|gēpardans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) nagāi ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamminsai si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
-
[[Category:Dītajai]]
+
[[Category:Diwūlai]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:04, 18 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis