Buttiska katta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws dītajs. [[paustākata|Paustākatas]] pōpergimi. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikušas iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadīntan.
+
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws diwūlis. [[paustākata|Paustākatas]] pōpergimi. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikušas iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadīntan.
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukīntun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mekānismans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukīntun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mekānismans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
Rindā 22: Rindā 22:
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
-
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gēpardus|gēpardans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) nagāi ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamīnsas si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
+
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gēpardus|gēpardans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) nagāi ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamminsai si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
-
[[Category:Dītajai]]
+
[[Category:Diwūlai]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:04, 18 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis