Buttiska katta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws dītajs. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikus iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadītan.
+
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws dītajs. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikušas iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadītan.
-
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukintun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mechanīsmans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
+
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukintun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mekanīsmans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
En wūrasmu Egīptan kattas bēi laikātan per swintans, buttiskas kattas bēi waīstan en Wūrai Grēkantautan ne Rōmai. En Prūsai buwinna ezze XIV metsimtu. Buttiskas kattas senpaustijja, izpalsniskai giwīntei en pawirpīngiskwai.
En wūrasmu Egīptan kattas bēi laikātan per swintans, buttiskas kattas bēi waīstan en Wūrai Grēkantautan ne Rōmai. En Prūsai buwinna ezze XIV metsimtu. Buttiskas kattas senpaustijja, izpalsniskai giwīntei en pawirpīngiskwai.
Rindā 11: Rindā 11:
====Fizīskas swajjistas====
====Fizīskas swajjistas====
-
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntakawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swertun ērgo 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze raššai. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.
+
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntakawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swertun ērgi 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze raššai. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.
Buttiskas kattas jāuku pragīwa ezze 14 ērgi 20 mettan. Ukawūraisi waistā katta pragīwija 36 mettans. Jāuku ilgais pragīwa kattas, niizlaīstan en laūkan (mazā galliskas trāumas rizīki), be dīgi kastrītas kattas.  
Buttiskas kattas jāuku pragīwa ezze 14 ērgi 20 mettan. Ukawūraisi waistā katta pragīwija 36 mettans. Jāuku ilgais pragīwa kattas, niizlaīstan en laūkan (mazā galliskas trāumas rizīki), be dīgi kastrītas kattas.  

Wersiōni kāigi iz 19:25, 22 sillins 2010

Persōniskas pagaptis