Buttiska katta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 22: Rindā 22:
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
-
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gēpardus|gēpardans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) nagāi ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamīnsas si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
+
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gēpardus|gēpardans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) nagāi ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamminsai si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
[[Category:Dītajai]]
[[Category:Dītajai]]

Wersiōni kāigi iz 10:40, 18 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis