Buttiska katta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:.jpg|thumb|right|Katta]]
+
[[Image:Katta.jpg|thumb|right|Katta]]
Rindā 10: Rindā 10:
Kattas ast laikātan en buttamans ni tēr kāigi zwīrei, izpilnināntei [[greūztajai|greūztajan]] naikīnsnas funkciōnin, adder dīgi kāigi buttiskai zwīrei. Ast tūlin rassis stēisan kattan, kawīdas izšlaitinna si sen mattan, bārwin, skārdan. Delīks pērgimin ni turri skārdan anga staggan.
Kattas ast laikātan en buttamans ni tēr kāigi zwīrei, izpilnināntei [[greūztajai|greūztajan]] naikīnsnas funkciōnin, adder dīgi kāigi buttiskai zwīrei. Ast tūlin rassis stēisan kattan, kawīdas izšlaitinna si sen mattan, bārwin, skārdan. Delīks pērgimin ni turri skārdan anga staggan.
-
====Fizziskas swajjistas====
+
====Fizīskas swajjistas====
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntakawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swertun ērgo 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze raššai. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntakawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swertun ērgo 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze raššai. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.

Wersiōni kāigi iz 18:57, 22 sillins 2010

Persōniskas pagaptis