Cīziks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
[[Image:Carduelis_spinus_4_hen_(Marek_Szczepanek).jpg|300px|thumb|right|Cīzikas genīka]]
[[Image:Carduelis_spinus_4_hen_(Marek_Szczepanek).jpg|300px|thumb|right|Cīzikas genīka]]
-
'''Cīziks''' (''Carduelis spinus'') - līkuts pippelis iz sēimin stēisan ''Fringillidae'', perbuwinnants [[Brittiskas Sallis|Brittiskans Sallins]], [[Pirenejas|Pirenejans]], sirzdan be pusideināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]], [[Mazā Āzija|Mazzan Āzijan]], [[Īrans|Īranan]]. Izōlitan pōpulaciōni en [[Mangūrija|Mangūrijai]]. Delīkiskai pintegaūjants, zēimina en sirzdan be pusideināiniskai-wakkariskai Eurōpan. Prōskraisenei en III-IV be IX-X.
+
'''Cīziks''' (''Carduelis spinus'') - līkuts pippelis iz sēimin stēisan ''Fringillidae'', enbuwinānts [[Brittiskas Sallis|Brittiskans Sallins]], [[Pirenejas|Pirenejans]], sirzdan be pussideiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]], [[Mazā Āzija|Mazzan Āzijan]], [[Īrans|Īranan]]. Izōlitan pōpulaciōni en [[Mangūrija|Mangūrijai]]. Delīkiskai pintegaūjants, zēimaui en sirzdan be pussideiniskai-wakkariskai Eurōpan. Prōskraisenei en III-IV be IX-X.
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Tūls mazzan nikāi [[spurglai|spurglas]]. En bārwinsnai astiskai zalli bārwi sen siwwans be kīrsnans mīlinikans. Snaps astrai wāngintan, Kīrsnas skrēilis sen plattin, geltaīnan sawīnzlin. Galwas wīrsus be pabardā kīrsnan. Snaps gillu enpjāutan, na wāngan kīrsnan, prēi pagaūsenin geltaīnan. Punninan lāukiskaigeltaīnan. Gennikas bārwintan palīgu wīrikamans, adder bālaisin be eīsku spārtais glāubintan. Na galwan ni turri kīrsnan kēlmikan. Stāi maldāi palīgu genīkamans, adder spārtais kukkan be spārtai glāubintan.
+
Tūls mazzan nikāi [[spurglāi|spurglas]]. En bārwinsnai astiskai zalli bārwi sen sīwans be kīrsnans mīlinikans. Snaps astrai wangintan, Kīrsnas skreīlis sen plattin, geltaīnan sawinzlin. Galwas wīrsus be pabardā kīrsnan. Snaps gillu enpjāutan, na wangan kīrsnan, prēi pagaūsenin geltaīnan. Punninan lāukiskaigeltaīnan. Gennikas bārwintan palīgu wīrikamans, adder bālaisin be eīsku spārtais glāubintan. Na galwan ni turri kīrsnan kēlmikan. Stāi maldāi palīgu gennikamans, adder spārtais kukkan be spārtai glāubintan.
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:52, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis