Cīziks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 5: Rindā 5:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Tūls mazzan nikāi [[spurglas]]. En ebārwinsnai astiskai zalli bārwi sen siwwans be kīrsnans mīlinikans. Snaps astrai wāngintan, Kīrsnas skrēilis sen plattin, geltaīnan sawīnzlin. Galwas wīrsus be pabardā kīrsnan. Snaps gillu enpjāutan, na wāngan kīrsnan, prēi pagaūsenin geltaīnan. Punninan lāukiskaigeltaīnan. Gennikas ebārwintan palīgu wīrikamans, adder bālaisin be eīsku spārtais glāubintan. Na galwan ni turri kīrsnan kēlmikan. Stāi maldāi palīgu genīkamans, adder spārtais kukkan be spārtai glāubintan.
+
Tūls mazzan nikāi [[spurglai|spurglas]]. En ebārwinsnai astiskai zalli bārwi sen siwwans be kīrsnans mīlinikans. Snaps astrai wāngintan, Kīrsnas skrēilis sen plattin, geltaīnan sawīnzlin. Galwas wīrsus be pabardā kīrsnan. Snaps gillu enpjāutan, na wāngan kīrsnan, prēi pagaūsenin geltaīnan. Punninan lāukiskaigeltaīnan. Gennikas ebārwintan palīgu wīrikamans, adder bālaisin be eīsku spārtais glāubintan. Na galwan ni turri kīrsnan kēlmikan. Stāi maldāi palīgu genīkamans, adder spārtais kukkan be spārtai glāubintan.
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===

Wersiōni kāigi iz 12:48, 25 līpa 2010

Persōniskas pagaptis