Citrōniska kīla

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Citrōniska kīla '''Citrōniska kīla''' - līkutas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan [[kīliskai|kīliskan…")
 
Rindā 5: Rindā 5:
===Pērgimis glaubāi===
===Pērgimis glaubāi===
-
Eb pūrausnas ebplaūgzdisnai wīriks turri citrōniskai geltaīnan galwan sen kīrsnans grawwans. Kērmenes zemman citrōniskai geltaīnan, wīrsus sīwan. Skreīlis timran sen dwāi gaīlins sawinzlins. Stags ilgan, kīrsnan sen gaīlins krāntans. Per pūrausnas kērdan wīrikai be gennikas ast aīningei geltaīnan adder geltaīnai-gaīlin sen siwakukkan pazzulin be rīkisnan. Šai maldāi ast palīgu [[siwā kīla|sīwai kīlin]].
+
En pūrausnas ebplaūgzdisnai wīriks turri citrōniskai geltaīnan galwan sen kīrsnans grawwans. Kērmenes zemman citrōniskai geltaīnan, wīrsus sīwan. Skreīlis timran sen dwāi gaīlins sawinzlins. Stags ilgan, kīrsnan sen gaīlins krāntans. Per pūrausnas kērdan wīrikai be gennikas ast aīningei geltaīnan adder geltaīnai-gaīlin sen siwakukkan pazzulin be rīkisnan. Šai maldāi ast palīgu [[siwā kīla|sīwai kīlin]].
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===

Bigantī wersiōni kāigi iz 19:28, 6 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis