Wīdais appun

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Etwartinnais si en pāusan Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs.

Persōniskas pagaptis