Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 278: Rindā 278:
Ōrganai be specializītas agentūrins stesse Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōnis sistēman be kitēisan sirzdauamziskan ōrganizaciōnin wīrst preipīdušas prei izpilninsnan stēisan šisses Deklaraciōnis papresnan, sirzdau kittan mōbilizīntei finānciskan be tekniskan pagalban. Wīrst pastāwusis ensadīntan widāi be sirdawas kāi garantīlai delīkas īmsnan stēisan gīmtan zmūnin en pawīstimans tennans kakināntins.
Ōrganai be specializītas agentūrins stesse Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōnis sistēman be kitēisan sirzdauamziskan ōrganizaciōnin wīrst preipīdušas prei izpilninsnan stēisan šisses Deklaraciōnis papresnan, sirzdau kittan mōbilizīntei finānciskan be tekniskan pagalban. Wīrst pastāwusis ensadīntan widāi be sirdawas kāi garantīlai delīkas īmsnan stēisan gīmtan zmūnin en pawīstimans tennans kakināntins.
-
'''Artīkels 42'''
+
(...)
 +
 
 +
'''Artīkels 43'''
 +
 
 +
Tikrōmis turīntis si en šissei deklaraciōnei ensadinna minimālin stāndardan per pragiwīsnan, teīsiskwan be laimīngiskwan.
 +
 
 +
'''Artīkels 44'''
 +
 
 +
Wissas tikrōmis be pawīrpingiskwas turīntis si en šissei deklaraciōnin ast garantītan līgu per wīriskans kāigi genniskans gīmtans zmūnins.
 +
 
 +
'''Artīkels 45'''
 +
 
 +
Nika en šissei deklaraciōnei ni mazzi kuslintun be ni gasinna gīmtan zmūnin tikrōmins, kawīdans gimtāi zmūnei turri teinū adder mazzi gaūtun en perejīngiskwan.
 +
 
 +
'''Artīkels 46'''
 +
 
 +
Nika en šissei deklaraciōnei ni mazzi būtwei izprestan en wīdan, kawīds sugerīlai, kāi wālstis, zmūnei gruppi adder zmūi turri tikrōmin izpilninlai ainuntkawīdan segīsenin, adder aktīwibin, kawīdai būlai emprīkistalīntis prei papresnans stesse Peraīnintan Amzin Kārtin adder (...)

Wersiōni kāigi iz 12:02, 16 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis