Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
Empīriniskas Senrīnksenis,
Empīriniskas Senrīnksenis,
-
westan sen kakīnslins be ensadīnsnans stesses Peraīnintan Amzin Kārtin, be labban drūwin en papilninsnan stēisan enteikāsnan preitarīngin sen Kārtin be enīmtan pra wālstins,
+
westan sen kakīnslins be ensadīnsnans stesses Peraīnintan Amzin Kārtin, be labban drūwin en papilninsnan stēisan enteikāsnan preitarīngin sen Kārtin be enīmtan ezze wālstimans,
paglaubāntei, kāi gīmtai buwīntajai ast līgu erainammans kittans buwīntajans be erzināntei, kāi eraīnan amzin turri tikrōmin kāi būlai kittan be erzinālai si kāigi kittan be per stawīdan būlai erzinātan,
paglaubāntei, kāi gīmtai buwīntajai ast līgu erainammans kittans buwīntajans be erzināntei, kāi eraīnan amzin turri tikrōmin kāi būlai kittan be erzinālai si kāigi kittan be per stawīdan būlai erzinātan,
Rindā 15: Rindā 15:
erzināntei spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin swajīngin tikrōmin ēntin iz tenēisan pōlitiskans, ekonōmiskans be perōniskans struktūrins, tīt dīgi iz tenēisan kultūrins, nōseilawingiskans tradiciōnins, istōrijan be filozōfijan be šlāitewingi iz tenēisan tikrōmins per tenēisan zemmin, teritōrijans be naturālins resūrsins.
erzināntei spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin swajīngin tikrōmin ēntin iz tenēisan pōlitiskans, ekonōmiskans be perōniskans struktūrins, tīt dīgi iz tenēisan kultūrins, nōseilawingiskans tradiciōnins, istōrijan be filozōfijan be šlāitewingi iz tenēisan tikrōmins per tenēisan zemmin, teritōrijans be naturālins resūrsins.
-
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en sawaītemans be kittans senwaițāsnans sen wālstins,
+
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en sawaītemans be kitēimans senwaițāsnans sen wālstins,
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,

Wersiōni kāigi iz 08:11, 4 daggis 2013

Persōniskas pagaptis