Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 35: Rindā 35:
'''Artīkels 4'''
'''Artīkels 4'''
-
Gimtāi zmūnei, tērpawintei swajjan tikrōmin per subbasperwaldīsnan, turri tikrōmin per autonōmijan adder subbasperwaldīsnan en ēntrewingimansbe lōkalins pawīstins, tīt dīgi per rikaūtun sirdawans per swāise autonōmijas funkciōnin financīsnan.
+
Gimtāi zmūnei, tērpawintei swajjan tikrōmin per subbasperwaldīsnan, turri tikrōmin per autonōmijan adder subbasperwaldīsnan en ēntrewingimans be lōkalins pawīstins, tīt dīgi per rikaūtun sirdawans per swāise autonōmijas funkciōnin financīsnan.
'''Artīkels 5'''
'''Artīkels 5'''
Rindā 53: Rindā 53:
'''Artīkels 8'''
'''Artīkels 8'''
-
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan izbandasnāmans (...)
+
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnai adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
 +
 
 +
2. (...)
'''Artīkels 9'''
'''Artīkels 9'''
-
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi prei dātas perōniskwas adder amžas tradiciōnins be pajuksmans. Prei šisses tikrōmis izpilninsnan (...)
+
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi prei dātas perōniskwas adder amžas tradiciōnins be pajuksmans. Prei šisses tikrōmis izpilninsnan ni mazzi tiktwei niainā diskriminisnā.
'''Artīkels 10'''
'''Artīkels 10'''
Rindā 68: Rindā 70:
2. (...)
2. (...)
 +
 +
'''Artīkels 12'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi izwinaīninlai, prakticīlai, etwijālai be mukīnlai swajjan nōseilawingiskans be religiōzans tradiciōnins, pajuksmans, ceremōnins; tikrōmin kāi tērpaulai be kontrōlilai swajjans dāinewiskans ōbjaktans be tikrōmin per swajjan aulaūwusin enkapsnan.
 +
 +
2. Wālstis turri enmazīngintun preiēisenin adder (...)

Wersiōni kāigi iz 19:48, 13 daggis 2013

Persōniskas pagaptis