Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 18: Rindā 18:
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
 +
 +
endrūwintan, kāi kontrōli ezze gimtāmans zmūnins per swajjan etwijāsnan be tenēisan zemmis, areālin be naturālin lāiman etwijāsnan wīrst tenēimans dāwusi laikātun be paspārtintun tenēisan instituciōnins, kultūrins be tradiciōnins be dīgi prōmocitun teinēisan etwijāsnan preitarīngi sen tenēisan swajīngins aspirīsnans be prawerīngiskwans,
 +
 +
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciskans praksins preipīda papa senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
 +
 +
paglaubāntei ēndijan stesse gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
(...)
(...)

Wersiōni kāigi iz 20:24, 13 daggis 2013

Persōniskas pagaptis