Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 19: Rindā 19:
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
-
endrūwintan, kāi kontrōli ezze gimtāmans zmūnins per swajjan etwijāsnan be tenēisan zemmis, areālin be naturālin lāiman etwijāsnan wīrst tenēimans dāwusi laikātun be paspārtintun tenēisan instituciōnins, kultūrins be tradiciōnins be dīgi prōmocitun teinēisan etwijāsnan preitarīngi sen tenēisan swajīngins aspirīsnans be prawerīngiskwans,
+
endrūwintan, kāi kontrōli ezze gimtāmans zmūnins per swajjan etwijāsnan be tenēisan zemmis, areālin be naturālin lāiman etwijāsnan wīrst tenēimans dāwusi laikātun be paspārtintun tenēisan instituciōnins, kultūrins be tradiciōnins be dīgi prōmocitun tenēisan etwijāsnan preitarīngi sen tenēisan swajīngins aspirīsnans be prawerīngiskwans,
-
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciskans praksins preipīda papa senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
+
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciskans praksins preipīda prei senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
paglaubāntei ēndijan stesse gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
paglaubāntei ēndijan stesse gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
 +
 +
šlāitewingi erzināntei tikrōmin stēisan sēimin be gīmtan perōnin kāi erlaikālai drāugan etrāwingiskwan per swajjan malnīkan augīnsnan, mukīnsnan, erswāikstinsnan be laimīngiskwan, preitarīngi sen malnīkan tikrōmins,
 +
 +
endirīntei, kāi tikrōmis turīntei si en traktātamans, senwaițāsenimans be kitēimans kōnstruktiwans sawaītins sirzdau wālstins be gīmtans zmūnins ast en ainuntamans situaciōnins pawīstis stesse sirzdauamziskan swarran, interessin be karaktēran be perlānke prei sfērin stesses sirzdauamziskan etrāwingiskwan be zūrgin,
 +
 +
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins.
(...)
(...)
Rindā 82: Rindā 88:
2. Wālstis turri enmazīngintun preiēisenin adder (...)
2. Wālstis turri enmazīngintun preiēisenin adder (...)
 +
 +
'''Artīkels 13'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi gaiwīnlai, tērpaulai, etwijālai be perlaīdlai ripintimmans streīpstans swajjan istōrijan, billins, āustiskans perlaīsnans, filozōfijan, peisālistan be literatūrin be kāi ebzentlilai be erlaikālai swāisan subbeisan pabilīsnans stēisan perōniskwan, deīktan be zmūnin.
 +
 +
2. (...)
 +
 +
'''Artīkels 14'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai be kontrōlilai swāisan subbeisan erswāikstinsnas sistēmans be instituciōnins mukināntins en tenēisan subbeisan billai, (...)

Wersiōni kāigi iz 08:00, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis