Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 125: Rindā 125:
2. (...)
2. (...)
-
'''Artīkels 16'''
+
(...)
 +
 
 +
'''Artīkels 17'''
 +
 
 +
1. Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin kāi pilnai tērpaulai wissans tikrōmins enwestans en wālstis be sirzdauamziskan dīlas tikrōmijan.
 +
 
 +
2. (...)
 +
 
 +
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.

Wersiōni kāigi iz 13:07, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis