Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 29: Rindā 29:
endirīntei, kāi tikrōmis turīntei si en traktātamans, senwaițāsenimans be kitēimans kōnstruktiwans sawaītins sirzdau wālstins be gīmtans zmūnins ast en ainuntamans situaciōnins pawīstis stesse sirzdauamziskan swarran, interessin be karaktēran be perlānke prei sfērin stesses sirzdauamziskan etrāwingiskwan be zūrgin,
endirīntei, kāi tikrōmis turīntei si en traktātamans, senwaițāsenimans be kitēimans kōnstruktiwans sawaītins sirzdau wālstins be gīmtans zmūnins ast en ainuntamans situaciōnins pawīstis stesse sirzdauamziskan swarran, interessin be karaktēran be perlānke prei sfērin stesses sirzdauamziskan etrāwingiskwan be zūrgin,
-
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins.
+
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins,
-
(...)
+
erzināntei, kāi Peraīnintan Amzin Kārti, Sirzdauamziskas Rikāitas, Perōnis be Kultūris Tikrōmin Pakts be Sirzdauamziskas Wālstispilīniskan be Pōlitiskan Tikrōmin Pakts tīt dīgi Wīnas Deklaraciōni be "Dīlasenin Prōgraman" pagruntina fundamentālin zentlisnan stesses wisēisan amzin tikrōmin per subbas ebzentlisnan, pa kawīdan šai amžāi pawīrpai presta ezze swajjan pōlitiskan stātun be pawīrpai kenna prei swajjan ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan etwijāsnan.
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
-
(...)
+
endrūwintan, kāi gīmtan zmūnin tikrōmin erzinasnā en šissei Deklaraciōnin wīrst paspārtinusi harmōniskans be be koōperatiwans relaciōnins sirzdau wālstins be gīmtans zmūnins, etsparātans na tikrōmiskwan, demōkratijan, teīsin per zmūnin tikrōmin, diskriminīsnas nisātausnan be labban kwāitan.
rēidinantei wālstins kāi izpilninlai be efektīwai enwedlai tenēisan skalīnsnans kāusinantins gīmtans zmūnins pa sirzdauamziskans instrumēntins, šlaitawīdai šans kāusinantins zmūnin tikrōmins, en kōnsultisnai be sendraugidīlantei sen dātans amzins.  
rēidinantei wālstins kāi izpilninlai be efektīwai enwedlai tenēisan skalīnsnans kāusinantins gīmtans zmūnins pa sirzdauamziskans instrumēntins, šlaitawīdai šans kāusinantins zmūnin tikrōmins, en kōnsultisnai be sendraugidīlantei sen dātans amzins.  

Wersiōni kāigi iz 14:03, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis