Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 131: Rindā 131:
1. Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin kāi pilnai tērpaulai wissans tikrōmins enwestans en wālstis be sirzdauamziskan dīlas tikrōmijan.
1. Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin kāi pilnai tērpaulai wissans tikrōmins enwestans en wālstis be sirzdauamziskan dīlas tikrōmijan.
-
2. Wālstis, en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen gīmtans zmūnins wīrst paimmusis preistalīwingins zāngans, kāi pakūntlai gīmtans malnīkan ezze tērpausnai dins per dīlin be ezze paīmsnai dīlas, kawīdan ast pōtencialai trinewīngi adder būlai kumplē per malnīkas erswāikstinsnan, škūdinanti per malnīkas kailūstiskwan adder tenesse fizīskan, psīchiskan, nōseilawingiskan, mōraliskan adder perōniskan etwijāsnan, endirīntei tenēisan šlāitan nigināminiskwan.
+
2. Wālstis, en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen gīmtans zmūnins wīrst paimmusis preistalīwingins zāngans, kāi pakūntlai gīmtans malnīkan ezze tērpausnai dins per dīlin be ezze paīmsnai dīlas, kawīdan ast pōtencialai trinewīngi adder būlai kumplē per malnīkas erswāikstinsnan, škūdinanti per malnīkas kailūstiskwan adder tenesse fizīskan, psīchiskan, nōseilawingiskan, mōraliskan adder perōniskan etwijāsnan, endirīntei tenēisan šlāitan niginnaminiskwan.
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.

Wersiōni kāigi iz 18:36, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis