Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 83: Rindā 83:
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnan adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnan adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
-
2. (...)
+
2. Wālstis turri preistatīntun ebsergīntins be reparīntins mekānismans per:
 +
 
 +
a) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast (...)  
 +
 
 +
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast (...)
 +
 
 +
c) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast (...)
 +
 
 +
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.
 +
 
 +
e) prōpagandan en ainuntsei fōrmin teikātan kāi prōmocilai adder enkaitīlai rassis adder etniskan diskriminīsnan prīki tennans.
'''Artīkels 9'''
'''Artīkels 9'''
Rindā 125: Rindā 135:
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen dātans gīmtans zmūnins kāi wūlinlai pirzdalīgisnans be eliminīlai diskriminīsnan be promōcilai tōlarancin, izpresnan be labbans relaciōnins sirzdau gīmtans buwīntajans be kittans perōnis segmēntins.
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen dātans gīmtans zmūnins kāi wūlinlai pirzdalīgisnans be eliminīlai diskriminīsnan be promōcilai tōlarancin, izpresnan be labbans relaciōnins sirzdau gīmtans buwīntajans be kittans perōnis segmēntins.
-
(...)
+
'''Artīkels 16'''
 +
 
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
 +
 
 +
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans kāi (...)
'''Artīkels 17'''
'''Artīkels 17'''

Wersiōni kāigi iz 08:47, 23 daggis 2013

Persōniskas pagaptis