Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 139: Rindā 139:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
-
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans kāi (...)
+
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans, kāi endrūwinlai si, kāi mēdijai waldītan ezze wālstei tikrōmiskai etswāiksti kultūralin šlaitawīdiskwan stēisan gīmtan zmūnin. Wālstis, šlāit škūdan en pilnas wīrdas pawirpīngiskwas garantīsnai, turri dīgi rēidintun priwātans mēdijans kāi etswāikstilai kultūralin šlaitawīdiskwan steisan gīmtan zmūnin.
'''Artīkels 17'''
'''Artīkels 17'''

Wersiōni kāigi iz 08:59, 23 daggis 2013

Persōniskas pagaptis