Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 139: Rindā 139:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
-
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans, kāi endrūwinlai si, kāi mēdijai waldītan ezze wālstei tikrōmiskai etswāiksti kultūralin šlaitawīdiskwan stēisan gīmtan zmūnin. Wālstis, šlāit škūdan en pilnas wīrdas pawirpīngiskwas garantīsnai, turri dīgi rēidintun priwātans mēdijans kāi etswāikstilai kultūralin šlaitawīdiskwan steisan gīmtan zmūnin.
+
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans kāi (...)
'''Artīkels 17'''
'''Artīkels 17'''
Rindā 162: Rindā 162:
2. Gimtāi zmūnei (...)
2. Gimtāi zmūnei (...)
 +
 +
'''Artīkels 21'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi tikrinlai swajjan ekonōmiskan be perōnewingin būsnan šlāit diskriminīsnan, ēmpiri sen s.k. edukaciōnin, ensegīsnan, mukīnsnan per prōfesionin be prakwalificīsnan, buwīnsnas āudairans, sanitārans āudairans kailūstiskwan be sōcialin sārgiskwan.
 +
 +
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans - be kwēi prawerru - speciālins zāngans, kāi (...)

Wersiōni kāigi iz 09:37, 23 daggis 2013

Persōniskas pagaptis