Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 167: Rindā 167:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi tikrinlai swajjan ekonōmiskan be perōnewingin būsnan šlāit diskriminīsnan, ēmpiri sen s.k. edukaciōnin, ensegīsnan, mukīnsnan per prōfesionin be prakwalificīsnan, buwīnsnas āudairans, sanitārans āudairans kailūstiskwan be sōcialin sārgiskwan.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi tikrinlai swajjan ekonōmiskan be perōnewingin būsnan šlāit diskriminīsnan, ēmpiri sen s.k. edukaciōnin, ensegīsnan, mukīnsnan per prōfesionin be prakwalificīsnan, buwīnsnas āudairans, sanitārans āudairans kailūstiskwan be sōcialin sārgiskwan.
-
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans - be kwēi prawerru - speciālins zāngans, kāi (...)
+
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans - be kwēi prawerru - speciālins zāngans, kāi garantīlai ainatīngin walninsnan tenēisan ekonōmiskan be perōnewingin āudairans. Šlaitawīda nōda wīrst pastāwusi wartīntan prei tikrōmins be šlaitawīdans prawerīngiskwans stēisan wūrikan, gennan, malnīkan be inwalīdins sirzdau gīmtans zmūnins.

Wersiōni kāigi iz 09:17, 31 daggis 2013

Persōniskas pagaptis