Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 85: Rindā 85:
2. Wālstis turri garantītun ebsergīntins be reparīntins mekānismans per:
2. Wālstis turri garantītun ebsergīntins be reparīntins mekānismans per:
-
a) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast etimsnā gimtāmans zmūnins (...)
+
a) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast etimsnā gimtāmans zmūnins tenēisan integrāliskwan kāigi šlaitīntai amžāi, kultūralins wērtibins be adder etniskan identitātin
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
Rindā 168: Rindā 168:
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans - be kwēi prawerru - speciālins zāngans, kāi garantīlai ainatīngin walninsnan tenēisan ekonōmiskan be perōnewingin āudairans. Šlaitawīda nōda wīrst pastāwusi wartīntan prei tikrōmins be šlaitawīdans prawerīngiskwans stēisan wūrikan, gennan, malnīkan be inwalīdins sirzdau gīmtans zmūnins.
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans - be kwēi prawerru - speciālins zāngans, kāi garantīlai ainatīngin walninsnan tenēisan ekonōmiskan be perōnewingin āudairans. Šlaitawīda nōda wīrst pastāwusi wartīntan prei tikrōmins be šlaitawīdans prawerīngiskwans stēisan wūrikan, gennan, malnīkan be inwalīdins sirzdau gīmtans zmūnins.
 +
 +
'''Artīkels 22'''
 +
 +
1. Šlāitewingiska nōda wīrst būwusi wartīntan prei tikrōmins be speciālins prawerīsnans stēisan gīmtan wūraisin, gennan, maldūnistan, malnīkan be inwalīdin prēi šisse deklaraciōnis implamentīsnan.
 +
 +
2. Wālstis, ēmpiri sen gīmtans zmūnin wīrst immušas zāngans kāi endrūwinlai si, kāi gīmtas gennas be malnīkai tērpaui pilnan ebsergīsnan ezze preispārtausnai be diskriminīsnai en erainasmu wīdan.
 +
 +
'''Artīkels 23'''
 +
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi ensadīnlai be etwijālai priōritatins be stratēgijans prei tērpausnan tenēisan tikrōmin per etwijāsnan. Šlāitewingi, gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi aktīwan delīkan īmlai en etwijāsnai be definīsnai kailūstiskwas, buwīnsnas be kittans perōnewingins be ekonōmiskans prōgramans kakināntins tennans be dīgi, ik sta ast mazīngi, en stawīdan prōgraman perwaldīsnai sen swāisan subbeisan instituciōnins.
 +
 +
'''Artīkels 24'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi tērpaulai swāisan subbeisan tradiciōnalin medicīnin be kāi erlaikālai swāisan subbeisan kailūstiskwas praksins, ebimāntei ebsergīsnan stēisan aūgmenin, zwīrin be minerālin prawerrun per tenēisan medicīnin. Gimtāi zmūnei turri dīgi tikrōmin per preiēisenin, šlāit niaīnans arāikinsnans, prei kailūstiskwas be perōnewingin papekāsnan.
 +
 +
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri līgun tikrōmin kāi tuldīlai si sen ukaaūktaisin mazīngin psichiskas be fizīskas kailūstiskwas līgmenin. Wālstis wīrs immusis preistalīwingins zāngans, kāi trappewingi realizīlai šans tikrōmins.
 +
 +
'''Artīkels 25'''
 +
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be spārtinlai swajjans karakterīngins nōseilawingiskans sēisnans sen zemmins, teritōrijans, undans, jūrins be kittans naturālins lāimiskwans tradiciōnalai ezze tenēimans waldītans adder kitawīdai ezze tenēimans laikātan, tīt dīgi kāi laikālai swajjan etrāwingiskwan ezze stan per ripīntins streīpstans.

Wersiōni kāigi iz 19:57, 19 sillins 2013

Persōniskas pagaptis