Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 183: Rindā 183:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi tērpaulai swāisan subbeisan tradiciōnalin medicīnin be kāi erlaikālai swāisan subbeisan kailūstiskwas praksins, ebimāntei ebsergīsnan stēisan aūgmenin, zwīrin be minerālin prawerrun per tenēisan medicīnin. Gimtāi zmūnei turri dīgi tikrōmin per preiēisenin, šlāit niaīnans arāikinsnans, prei kailūstiskwas be perōnewingin papekāsnan.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi tērpaulai swāisan subbeisan tradiciōnalin medicīnin be kāi erlaikālai swāisan subbeisan kailūstiskwas praksins, ebimāntei ebsergīsnan stēisan aūgmenin, zwīrin be minerālin prawerrun per tenēisan medicīnin. Gimtāi zmūnei turri dīgi tikrōmin per preiēisenin, šlāit niaīnans arāikinsnans, prei kailūstiskwas be perōnewingin papekāsnan.
-
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri līgun tikrōmin kāi tuldīlai si sen ukaaūktaisin mazīngin psichiskas be fizīskas kailūstiskwas līgmenin. Wālstis wīrs immusis preistalīwingins zāngans, kāi trappewingi realizīlai šans tikrōmins.
+
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri līgun tikrōmin kāi tuldīlai si sen ukaaūktaisin mazīngin psichiskas be fizīskas kailūstiskwas līgmenin. Wālstis wīrst immusis preistalīwingins zāngans, kāi trappewingi realizīlai šans tikrōmins.
'''Artīkels 25'''
'''Artīkels 25'''
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be spārtinlai swajjans karakterīngins nōseilawingiskans sēisnans sen zemmins, teritōrijans, undans, jūrins be kittans naturālins lāimiskwans tradiciōnalai ezze tenēimans waldītans adder kitawīdai ezze tenēimans laikātan, tīt dīgi kāi laikālai swajjan etrāwingiskwan ezze stan per ripīntins streīpstans.
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be spārtinlai swajjans karakterīngins nōseilawingiskans sēisnans sen zemmins, teritōrijans, undans, jūrins be kittans naturālins lāimiskwans tradiciōnalai ezze tenēimans waldītans adder kitawīdai ezze tenēimans laikātan, tīt dīgi kāi laikālai swajjan etrāwingiskwan ezze stan per ripīntins streīpstans.

Wersiōni kāigi iz 19:58, 19 sillins 2013

Persōniskas pagaptis