Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 188: Rindā 188:
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be spārtinlai swajjans karakterīngins nōseilawingiskans sēisnans sen zemmins, teritōrijans, undans, jūrins be kittans naturālins lāimiskwans tradiciōnalai ezze tenēimans waldītans adder kitawīdai ezze tenēimans laikātan, tīt dīgi kāi laikālai swajjan etrāwingiskwan ezze stan per ripīntins streīpstans.
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be spārtinlai swajjans karakterīngins nōseilawingiskans sēisnans sen zemmins, teritōrijans, undans, jūrins be kittans naturālins lāimiskwans tradiciōnalai ezze tenēimans waldītans adder kitawīdai ezze tenēimans laikātan, tīt dīgi kāi laikālai swajjan etrāwingiskwan ezze stan per ripīntins streīpstans.
 +
 +
'''Artīkels 26'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per zemmins, teritōrijans be lāimiskwans kawīdas tradiciōnalai perlānki prei tennans adder bēi ezze tenēimans laikātan, tērpautan, adder kitawīdai peldītan.
 +
 +
2. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi waldīlai, tērpaulai, etwijālai be kontrōlilai zemmins, teritōrijans be naturālins lāimiskwans, kawīdans tenēi walda tradiciōnalas waldīsnas tikrōmis paggan adder kittan tradiciōnalin zemmis waldīsnas adder tērpausnas wīdas paggan, tīt dīgi per šans, kawīdans tenēi ast peldīwusis kitawīdai.
 +
 +
3. Wālstis wīrst garantīwušas tikrōmijas pazināsnan be ebsergīsnan stēisan stawīdan zemmin teritōrijan be naturālin lāimiskwan. Stawīda pazinasnā ast sen preistalīwingin teīsin per pajuksmans, tradiciōnins be sistēmans stēisan tikrōmijas tītelin per zemmins stēisan (...)

Wersiōni kāigi iz 20:28, 19 sillins 2013

Persōniskas pagaptis