Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 196: Rindā 196:
3. Wālstis wīrst garantīwušas tikrōmijas pazināsnan be ebsergīsnan stēisan stawīdan zemmin teritōrijan be naturālin lāimiskwan. Stawīda pazinasnā ast sen preistalīwingin teīsin per pajuksmans, tradiciōnins be sistēmans stēisan tikrōmijas tītelin per zemmins stēisan (...)
3. Wālstis wīrst garantīwušas tikrōmijas pazināsnan be ebsergīsnan stēisan stawīdan zemmin teritōrijan be naturālin lāimiskwan. Stawīda pazinasnā ast sen preistalīwingin teīsin per pajuksmans, tradiciōnins be sistēmans stēisan tikrōmijas tītelin per zemmins stēisan (...)
 +
 +
'''Artīkels 27'''
 +
 +
Wālstis ēmpiri sen gīmtans zmūnins wīrst enweddušas be implamentīwušas tikrōmiskan, niperlānkun, etwertan be gēidran prōcesan,dāntei preistalīwingin erzināsnan tikrōmimans, tradiciōnimans, pajuksmamans be sistēmamans stēisan gīmtan zmūnin tikrōmijas tītelin per zemmin, kāi pazinālai be gīmtan zmūnin tikrōmins per tenēisan zemmins, teritōrijans be naturālin lāimiskwan ebimāntei šans, kawīdai pastāi tradiciōnalai ezze tenēimans waldītan, laikātan adder tērpautan. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin delīkan īmtun en šismu prōcesan.
 +
 +
'''Artīkels 28'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per sātwinsnan, ebimāntei restituciōnin adder, kwēi sta ni ast mazīngi tikrōmiskan be preistalīwingin rekōmpensīsnan per zemmins, teritōrijans be naturālins lāimiskwans kawīdai pastāi tradiciōnalai ezze tenēimans waldītan, laikātan adder tērpautan kitawīdai, adder pastāi kōnficitan, etīmtan, ōkupatan, tērpautan adder pernaikīntan šlāit tenēisan ānkstaisin, labakwāitiskan be pawakītan preiwērpsenin.
 +
 +
2. Ik ni pastāi di senwaițātan kitawīdai sen dātans gīmtans zmūnins, ši rekōmpensisnā wīrst būwusi en fōrmei stēisan zemmin, teritōrijan be naturālin lāimiskwan stesses līgun wērtibin, debban be tikrōmijas stātun, adder en penningan rekōmpensīsnas fōrmei, adder kittan preistalīwingin sātwinsnan.

Wersiōni kāigi iz 08:25, 20 sillins 2013

Persōniskas pagaptis