Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 221: Rindā 221:
2. Wālstis sen preistalīwingins prōcedurins wīrst kōnsultīwušas sen gīmtans zmūnins tērpausnan tenēisan zemmins adder teritōrijans per militāriskans segīsenins, sendrāugidīlantei sen tenēisan pertrepāntins instituciōnin.
2. Wālstis sen preistalīwingins prōcedurins wīrst kōnsultīwušas sen gīmtans zmūnins tērpausnan tenēisan zemmins adder teritōrijans per militāriskans segīsenins, sendrāugidīlantei sen tenēisan pertrepāntins instituciōnin.
 +
 +
(...)
 +
 +
'''Artīkels 35'''
 +
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pretlai ezze etrāwingiskwan stēisan aīnibin en tenēisan perōnimans.
 +
 +
'''Artīkels 36'''
 +
 +
1. Gīmtan zmūnin perōnis, šlaitawīdai šas padelītas sen wālstin arāikans, turri tikrōmin per kāi erlaikālai be etwijālai kōntaktans, relaciōnins be sendrāugidīlasnan, enimāntei segīsenins stesse nōseilawingiskan, kultūralin, pōlitiskan, ekonōmiskan be perōnewingin dabban, sirzdau tenēisan streīpstans be dīgi sen kittans amzins iz kittans pāusans stēisan arāikan.
 +
 +
2. Wālstis, pa kōnsultīsans sen gīmtans zmūnins, wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi lānginlai šisses tikrōmis tērpausnan be kāi endrūwinlai si kāi pastāne di enwestan.

Wersiōni kāigi iz 23:50, 23 sillins 2013

Persōniskas pagaptis