Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 230: Rindā 230:
'''Artīkels 32'''
'''Artīkels 32'''
-
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi ebzentlilai be etwijālai etwijāsnas adder tērpausnas priōritatins be stratēgijans swāisan zemmin adder teritōrijan tīt dīgi kittans naturālins lāimans.
+
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi ebzentlilai be etwijālai priōritatins be stratēgijans per etwijāsnas adder tērpausnas swāisan zemmin adder teritōrijan tīt dīgi kittans naturālins lāimans.
2. Wālstis wīrst kōnsultiwušas si adder sendrāugidīlawušas sen dātans gīmtans zmūnins pra tenēisan pertrepāntins instituciōnins kai gaūlai tenēisan pawīrpan be aumenewīngin preiwērpsenin pirzdau ainuntkawīdse prōjaktas aprōbisnan, turīntis endīlinsnan na tenēisan zemmins adder teritōrijans, šlāitewingi kaddan ēit di ezze etwijāsnan, tērpausnan adder eksplōatisnan stēisan minerālin, undan adder kitēisan naturālin lāiman.
2. Wālstis wīrst kōnsultiwušas si adder sendrāugidīlawušas sen dātans gīmtans zmūnins pra tenēisan pertrepāntins instituciōnins kai gaūlai tenēisan pawīrpan be aumenewīngin preiwērpsenin pirzdau ainuntkawīdse prōjaktas aprōbisnan, turīntis endīlinsnan na tenēisan zemmins adder teritōrijans, šlāitewingi kaddan ēit di ezze etwijāsnan, tērpausnan adder eksplōatisnan stēisan minerālin, undan adder kitēisan naturālin lāiman.

Wersiōni kāigi iz 21:16, 15 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis