Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 278: Rindā 278:
Ōrganai be specializītas agentūrins stesse Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōnis sistēman be kitēisan sirzdauamziskan ōrganizaciōnin wīrst preipīdušas prei izpilninsnan stēisan šisses Deklaraciōnis papresnan, sirzdau kittan mōbilizīntei finānciskan be tekniskan pagalban. Wīrst pastāwusis ensadīntan widāi be sirdawas kāi garantīlai delīkas īmsnan stēisan gīmtan zmūnin en pawīstimans tennans kakināntins.
Ōrganai be specializītas agentūrins stesse Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōnis sistēman be kitēisan sirzdauamziskan ōrganizaciōnin wīrst preipīdušas prei izpilninsnan stēisan šisses Deklaraciōnis papresnan, sirzdau kittan mōbilizīntei finānciskan be tekniskan pagalban. Wīrst pastāwusis ensadīntan widāi be sirdawas kāi garantīlai delīkas īmsnan stēisan gīmtan zmūnin en pawīstimans tennans kakināntins.
-
(...)
+
'''Artīkels 42'''
 +
 
 +
Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōni, tenesses šlaitintāi, enimāntei Ainatīngin Fōran per Gīmtan Zmūnin Pawīstins ne specializītas agentūris, enimāntei šans na tāutas līgmenin be wālstis paplattina teīsin per pilnan šisses Deklaraciōnis izpilninsnan be papekāi per šisses Deklaraciōnis papresnan realizīsnas efektīwibin.
'''Artīkels 43'''
'''Artīkels 43'''

Wersiōni kāigi iz 12:12, 16 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis