Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 300: Rindā 300:
2. Tērpawintei tikrōmins pawakītans en šissei Deklaraciōnin turri būtwei teīsintan dīgi zmūnes tikrōmins be gruntiskas pawīrpingiskwas wisēisan. Terpausnā stēisan tikrōmin turīntin si en šissei Deklaraciōnin mazzi būtwei pamestan ter stawīdamans arāikinsnans, ezze kawīdans bilāi tikrōmija be kawīdas ast preitarīngi sen sirzdauamziskans zmūnes tikrōmins. Erainā stawīda arāikinsna turri būtwei nidiskriminīnti be prawerīngi tēr per stawīdans kakīnslins, kai endrūwinlai si kai kitēisan tikrōmis be pawīrpingiskwas ast erzinātan be teīsintan be kāi izpilninlai demōkratiskas perōniskwas ukaprawerīngins izkīninsnans.
2. Tērpawintei tikrōmins pawakītans en šissei Deklaraciōnin turri būtwei teīsintan dīgi zmūnes tikrōmins be gruntiskas pawīrpingiskwas wisēisan. Terpausnā stēisan tikrōmin turīntin si en šissei Deklaraciōnin mazzi būtwei pamestan ter stawīdamans arāikinsnans, ezze kawīdans bilāi tikrōmija be kawīdas ast preitarīngi sen sirzdauamziskans zmūnes tikrōmins. Erainā stawīda arāikinsna turri būtwei nidiskriminīnti be prawerīngi tēr per stawīdans kakīnslins, kai endrūwinlai si kai kitēisan tikrōmis be pawīrpingiskwas ast erzinātan be teīsintan be kāi izpilninlai demōkratiskas perōniskwas ukaprawerīngins izkīninsnans.
-
3. Papresnas turīntis si en šissei Deklaraciōnei turri būtwei izprestan preitarīngi sen ensadīnsnans stēisan tikrōmiskwas, demōkratijas, teīsin per zmūnes tikrōmins, (...)
+
3. Papresnas turīntis si en šissei Deklaraciōnei turri būtwei izprestan preitarīngi sen ensadīnsnans stēisan tikrōmiskwas, demōkratijas, teīsin per zmūnes tikrōmins, ligetikrōmiskwas, diskriminīsnas nisātausnas, labbas rikaūsnas be labbas drūwin.

Wersiōni kāigi iz 09:11, 17 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis