Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 272: Rindā 272:
'''Artīkels 40'''
'''Artīkels 40'''
-
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per preiēisenin be pagalban prei prātin ebtiksnan pra tikrōmiskans prōcedurins per etwērpsnan stēisan kōnfliktan sen wālstins adder kittans eninteressintans pāusans, tīt dīgi per izpalawīngin sātwinsnan per pertrepsnan tenēisan indiwiduālin adder perōniskan tikrōmin. Stawīds prāts wīrst būwuns ebtiktan (...)
+
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per preiēisenin be pagalban prei prātin ebtiksnan pra tikrōmiskans prōcedurins per etwērpsnan stēisan kōnfliktan sen wālstins adder kittans eninteressintans pāusans, tīt dīgi per izpalawīngin sātwinsnan per pertrepsnan tenēisan indiwiduālin adder perōniskan tikrōmin. Stawīds prāts wīrst būwuns ebtiktan pa endirīsnan en pajuksmans, tradiciōnins, ensadīnsnans be tikrōmijas sistēmans stēisan dātan gīmtan zmūnin be sirzdauamziskans zmūnes tikrōmins.
'''Artīkels 41'''
'''Artīkels 41'''

Wersiōni kāigi iz 16:20, 17 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis