Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 89: Rindā 89:
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
-
c) ainuntkawīdan fōrmin stesses preispārtinewīngin zmūnin praskajjinsnan, kawīdses kakīnsli adder efektan ast ainuntkawīdses iz tenēisan tikrōmins pratrepsnā adder (...)
+
c) ainuntkawīdan fōrmin stesses preispārtinewīngin zmūnin praskajjinsnan, kawīdses kakīnsli adder efektan ast ainuntkawīdses iz tenēisan tikrōmins pratrepsnā adder pakapsnā.
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:30, 18 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis