Diftōngs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 10: Rindā 10:
====Cirkumflaks====
====Cirkumflaks====
En wīrdamans: ''dāki'', ''lāuks'', ''mārgs''
En wīrdamans: ''dāki'', ''lāuks'', ''mārgs''
-
====Akūts===
+
====Akūts====
En wīrdamans ''rāks'', ''dātwei'', ''kaūks'', ''artun''
En wīrdamans ''rāks'', ''dātwei'', ''kaūks'', ''artun''

Wersiōni kāigi iz 19:40, 8 daggis 2010

Persōniskas pagaptis