Diftōngs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Prūsiskan)
Rindā 3: Rindā 3:
==Prūsiskan==
==Prūsiskan==
Ēmpiriniskai, baltiskai diftōngai ast:
Ēmpiriniskai, baltiskai diftōngai ast:
-
* sendīts iz dwāi wōkalins: ai (''swāikstan''), ei(''zeimā''), au(''aūgmens''), eu (''keutā''), ui (''sūit'')
+
* sendīts iz dwāi wōkalins: ai (''swāikstan''), ei (''zeimā''), au (''aūgmens''), eu (''keutā''), ui (''sūit'')
* sendīts iz wōkalin be [[sōnants|sōnantin]]: (a,e,u,i)+(r,l) (en wirdammans: ''artun'', ''kals'')
* sendīts iz wōkalin be [[sōnants|sōnantin]]: (a,e,u,i)+(r,l) (en wirdammans: ''artun'', ''kals'')
===Akcēnts en diftōngu===
===Akcēnts en diftōngu===

Wersiōni kāigi iz 10:12, 13 daggis 2010

Persōniskas pagaptis