Diftōngs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 3: Rindā 3:
==Prūsiskan==
==Prūsiskan==
Ēmpiriniskai, baltiskai diftōngai ast:
Ēmpiriniskai, baltiskai diftōngai ast:
-
* sendīts iz dwāi [[monōftongs|monōftongans]]: ai (''swāikstan''), ei (''zeimā''), au (''aūgmens''), eu (''keutā''), ui (''sūit'')
+
* sendīts iz dwāi [[wōkals|wōkalins]]: ai (''swāikstan''), ei (''zeimā''), au (''aūgmens''), eu (''keutā''), ui (''sūit'')
-
* sendīts iz [[monōftongs|monōftongan]] be [[sōnants|sōnantin]]: (a,e,u,i)+(r,l,n,m,w,j) (en wirdammans: ''artun'', ''kals'', ''pints'', ''zems'', ''tāws'', ''kūjs'')
+
* sendīts iz [[wōkals|wōkalin]] be [[sōnants|sōnantin]]: (a,e,u,i)+(r,l,n,m,w,j) (en wirdammans: ''artun'', ''kals'', ''pints'', ''zems'', ''tāws'', ''kūjs'')
===Akcēnts en diftōngu===
===Akcēnts en diftōngu===
Akcēnts en diftōngu mazzi būtwei na pīrmai kōmpunēntin (cirkumflaks) be na āntran kōmpunentin (akūts)
Akcēnts en diftōngu mazzi būtwei na pīrmai kōmpunēntin (cirkumflaks) be na āntran kōmpunentin (akūts)

Wersiōni kāigi iz 10:35, 13 daggis 2010

Persōniskas pagaptis