Diftōngs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Miksiskan)
 
Rindā 27: Rindā 27:
* ''au'' en wīrdu ''Haus''
* ''au'' en wīrdu ''Haus''
* ''ei/ai'' en wirdammans ''Leider''/''Mais''
* ''ei/ai'' en wirdammans ''Leider''/''Mais''
-
* ''eu/äu''en wirdammans ''Freund''/''Läufer''
+
* ''eu/äu'' en wirdammans ''Freund''/''Läufer''
* ''ui'' en wīrdu ''Pfui!''
* ''ui'' en wīrdu ''Pfui!''

Bigantī wersiōni kāigi iz 10:36, 13 daggis 2010

Persōniskas pagaptis