Eridāns (gealōgija)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan " '''Eridāns''' (gr. ''Eridanos'') - appi kawīda tekka en eōcenu na teritōriju šandēinas Baltijas iz zēimiskans dēinans en puddidei…")
Rindā 1: Rindā 1:
 +
[[Image:Eridāns.jpg|thumb|right|Eridānas bīgan]]
'''Eridāns''' (gr. ''Eridanos'') - appi kawīda tekka en [[eōcenan|eōcenu]] na teritōriju šandēinas [[Baltija|Baltijas]] iz zēimiskans dēinans en puddideiniskans wakkarans. Appi turēi appuns en teritōriju šandēinas zēimiskas [[Sāmintauta|Sāmintāutan]]. Appi pagaūne tektwei pirzdau zūrgi 40 miliōnans mettan turīntei [[delta|deltan]] en teritōriju šandēinas [[Gudanītas teīni|Gudanītas teīnis]]. Pirzdau 12 miliōnans mettan appis delta bēi jāu en teritōriu šandēinas Ullandas. Pirzdau 2 miliōnans mettan appi bēi 2700 km ilgan (tēr biskin īnsais nikāi šandēinas [[Dāns|Dāns]]) be tenesses delta bēi palīgu pa debban [[Amazōni|Amazōnis]] [[Amazōnis delta|deltai]]. En Ullandu appi etkraūwa klādan ērgi 1200 m stāran, teikātan iz materiālin pīstan iz Skandinawijan. Appi wanginna tektwei zūrgi 0.7 miliōnas mettan, kaddan izlādinsna ast pernaikinnusi appis appuns. En tenesses līndas tikka Baltija. Baltijas dubnas wīds etswāikstina Eridānas be tenesse preiteksenin bīgan.
'''Eridāns''' (gr. ''Eridanos'') - appi kawīda tekka en [[eōcenan|eōcenu]] na teritōriju šandēinas [[Baltija|Baltijas]] iz zēimiskans dēinans en puddideiniskans wakkarans. Appi turēi appuns en teritōriju šandēinas zēimiskas [[Sāmintauta|Sāmintāutan]]. Appi pagaūne tektwei pirzdau zūrgi 40 miliōnans mettan turīntei [[delta|deltan]] en teritōriju šandēinas [[Gudanītas teīni|Gudanītas teīnis]]. Pirzdau 12 miliōnans mettan appis delta bēi jāu en teritōriu šandēinas Ullandas. Pirzdau 2 miliōnans mettan appi bēi 2700 km ilgan (tēr biskin īnsais nikāi šandēinas [[Dāns|Dāns]]) be tenesses delta bēi palīgu pa debban [[Amazōni|Amazōnis]] [[Amazōnis delta|deltai]]. En Ullandu appi etkraūwa klādan ērgi 1200 m stāran, teikātan iz materiālin pīstan iz Skandinawijan. Appi wanginna tektwei zūrgi 0.7 miliōnas mettan, kaddan izlādinsna ast pernaikinnusi appis appuns. En tenesses līndas tikka Baltija. Baltijas dubnas wīds etswāikstina Eridānas be tenesse preiteksenin bīgan.

Wersiōni kāigi iz 23:15, 16 daggis 2010

Persōniskas pagaptis