Eritrōcits

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 5: Rindā 5:
===Zeisnā===
===Zeisnā===
-
Prēi [[diwūlai|diwūlin]] (šlāit kamēlins be dāmans) eritrōcitai ast skrittan be šlaisērdiskan, prēi kittans [[wērbuliskai zwīrei|wērbuliskans zwīrins]] turri [[kūringis sērds|sērdan]] be ast elipsōidalin. Prēi diwūlins dīgi kittas ōrganellis en eritrōcitamans niksta. Eritrōcitai turri 6-9 μm be ast zūrgi 25 % nikāi ukamazzaišai [[skebbeliskai rīkai]]. Eritrōcitai ast ainagimmušai wūrmjai kūrei en kraūjai, tenēimans, be turīntei ēn sin en tenēimans hemaglōbinei dīnkun kraūja ast wūrmin.
+
Prēi [[diwūlai|diwūlin]] (šlāit kamēlins be dāmans) eritrōcitai ast skrittan be šlaiserdiskan, prēi kittans [[wērbuliskai zwīrei|wērbuliskans zwīrins]] turri [[kūringis serds|serdin]] be ast elipsōidalin. Prēi diwūlins dīgi kittas ōrganellis en eritrōcitamans niksta. Eritrōcitai turri 6-9 μm be ast zūrgi 25 % mūisesan nikāi ukamazzai [[skebbeliskai rīkai]]. Eritrōcitai ast ainagimmušai wūrmjai kūrei en kraūjai, tenēimans, be turīntei ēn sin en tenēimans hemoglōbinei dīnkun kraujā ast wūrmin.
===Tikīnsna be pernaikīnsna===
===Tikīnsna be pernaikīnsna===
-
Eritrōcitai ast prōducitan en [[striggena|striggenai]] iz [[eritrōblastai|eritrōblastans]] sen dīwan 12 miliōnai per minūtin. Prei malnīkans māldaisins nikāi 4 metāi ertitrōcitai ast tikīntan en [[bluznē|bluznei]]. Erītrōcitai gīwa zūrgi 120 dēinans be ast pernaikīntan en bluznei anga en [[jaknā|jaknai]].
+
Eritrōcitai ast teikātan en [[striggena|striggenai]] iz [[eritrōblastai|eritrōblastans]] sen dīwan 12 miliōnai per minūtin. Prei malnīkans māldaisins nikāi 4 metāi ertitrōcitai ast tikīntan en [[bluznē|bluznei]]. Erītrōcitai gīwa zūrgi 120 dēinans be ast pernaikīntan en bluznei anga en [[jaknā|jaknai]].
[[Image:Redbloodcells.jpg|thumb|left|150px|Eritrōcitai]]
[[Image:Redbloodcells.jpg|thumb|left|150px|Eritrōcitai]]

Wersiōni kāigi iz 12:55, 25 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis