Ettikas rūgtan

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 13: Rindā 13:
===Swajawīdiskwas===
===Swajawīdiskwas===
-
[[Image:AceticAcid012.jpg|left|100px|Kristaliskan ettikas rūgtan]]
+
[[Image:AceticAcid012.jpg|thumb|left|100px|Kristaliskan ettikas rūgtan]]
Skīstan ettikas rūgtan ast bebārwiskan skāistan. Ast spārtai higraskōpiskan be undas gabsnas prōcesi ast spārtai endōtermiskan, tīt etwertan butteli sen ettikas rūgtan mazzi ebgrāisintun si.
Skīstan ettikas rūgtan ast bebārwiskan skāistan. Ast spārtai higraskōpiskan be undas gabsnas prōcesi ast spārtai endōtermiskan, tīt etwertan butteli sen ettikas rūgtan mazzi ebgrāisintun si.
Rindā 31: Rindā 31:
===Dimerizaciōni===
===Dimerizaciōni===
-
[[Image:800px-Acetic_acid_cyclic_dimer.png|left|200px|sēisenis teīkints ettikas rūgtan dimeran]]
+
[[Image:800px-Acetic_acid_cyclic_dimer.png|thumb|left|200px|sēisenis teīkints ettikas rūgtan dimeran]]
Ettikas rūgtan turri relatīwai aūktan bīrgsnas temperatūri, beggi tenesse mōlekulis sejja si en dimerans pra spārtans undakliskans sēisenins. Šāi spārtai undakliskai sēisenei etrāi dīgi per undas gabsnas endōtermiskwan.
Ettikas rūgtan turri relatīwai aūktan bīrgsnas temperatūri, beggi tenesse mōlekulis sejja si en dimerans pra spārtans undakliskans sēisenins. Šāi spārtai undakliskai sēisenei etrāi dīgi per undas gabsnas endōtermiskwan.
[[Category: Kēmija]]
[[Category: Kēmija]]

Wersiōni kāigi iz 18:47, 20 daggis 2010

Persōniskas pagaptis